Om Ordningen

Stjernereden er en privatpasningsordning med kommunalt tilskud.
Jeg modtager også meget gerne børn fra andre nærliggende kommuner, såsom Københavns Kommune, Herlev kommune, Hvidovre kommune, Brøndby kommune, Ballerup Kommune Etc.

Jeg har på samme måde som de kommunale dagplejere åbent i dagtimerne i hverdagene og passer børn fra 1-3 år i mit eget hjem.
Jeg passer max. 3 børn i min pasningsordning og er tilknyttet en dagplejepædagog fra Rødovre Kommune, der har sikkerhedsgodkendt mit hjem til privat pasning. Hun fører tilsyn med mig og min private pasning, og sikrer jeres barns udvikling og trivsel. Hun kommer på anmeldt og uanmeldt besøg hos mig.

Lovpligtigt er der selvfølgelig indhentet straffeattester på min mand og Jeg.
At få sit barn passet hos en privat børnepasser er ikke dyrere end hos en kommunal dagplejer, da der i Rødovre kommune kan søges om tilskud.

Tilskud:
Alle børn kan efter fødslen skrives op til en dagpleje/vuggestueplads hos pladsanvisningen i kommunen. Når det er ved at være tid til at Jeres barn skal passes, meddeler i pladsanvisningen, at I gerne vil have jeres barn passet hos en privat børnepasser. Er Jeres barn skrevet op, vil det være på lige fod med de andre børn i kommunens institutioner, når han/hun skal videre.
Tilskud til privat børnepasning kan bevilges når vi har indgået en aftale om pasning af Jeres barn. Det er jer forældre der skal søge om tilskuddet hos pladsanvisningen i Jeres kommune. Tilskuddet er som udgangspunkt bagudbetalt men udbetales hurtigt efter at aftaleskemaet er godkendt af pladsanvisningen og pasningen er begyndt.
Ydermere skal der underskrives en tillægskontrakt mellem børnepasseren og forældrene, når der indgåes et samarbejde.

Betaling:
Kommunen yder tilskud på højst 75% af udgiften til pasning af børn hos en privat børnepasser. I forældre skal betale mig tilskuddet fra kommunen, samt Jeres egenbetaling (dagplejetaksten).

I Rødovre kommune udgør taksterne pr. 1/1-18:  
– Tilskud = 6593kr
– Egenbetaling (dagplejetakst) = 3210kr

Dvs. en plads hos mig koster ialt 9803kr, hvor I forældre så får tilskuddet (6593kr) tilbagebetalt hurtigt efter.

Beløbet betales 12 gange om året til børnepasseren. Jeg er forudbetalt og ønsker betaling fra den dag Jeres barn starter hos mig. Jeg har opstart pr. d. 1. og 15. i måneden.
Der skal betales selvom barnet og børnepasseren holder fri, ferie eller er syg.

Betalingsoplysninger vil I få udleveret i den tillægskontrakt vi udfylder, hvis vi indgår et samarbejde.


Opsigelse

Når jeres barn skal videre, modtager jeg opsigelser pr d. 1. eller 15. i måneden. I Stjernereden har I forældre 1 måneds opsigelse og jeres private børnepasser har 14. dages opsigelse. Jeg har ikke opsigelser op til og i juli måned, grundet min ferie.