Om Ordningen

Stjernereden er en privatpasningsordning med kommunalt tilskud. Jeg modtager også børn fra andre nærliggende kommuner, såsom Københavns Kommune, Herlev kommune, Hvidovre kommune og Brøndby kommune. Jeg har på samme måde som de kommunale dagplejere åbent i dagtimerne i hverdagene og passer børn fra 1-3 år i mit eget hjem. Min pasningsordning er tilknyttet en dagplejepædagog fra Rødovre Kommune, der har sikkerhedsgodkendt mit hjem til privat pasning. Hun fører tilsyn med mig og min private pasning, og sikrer jeres barns udvikling og trivsel. Hun kommer på anmeldt og uanmeldt besøg hos mig og jeg er jævnligt i dialog med hende. Lovpligtigt er der selvfølgelig indhentet straffeattester på min mand og Jeg og jeg er opdateret med førstehjælp af småbørn. Jeg er som privat børnepasser omfattet af dagtilbudsloven generelle formålsbestemmelser om bl.a. at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for de børn jeg passer. At få sit barn passet i stjernereden er ikke dyrere end den kommunale dagpleje, da der i Rødovre kommune kan søges om tilskud.

Tilskud:
Alle børn skal efter fødslen skrives op til en dagpleje/vuggestueplads hos pladsanvisningen i kommunen. Når det er ved at være tid til at Jeres barn skal passes, meddeler i pladsanvisningen, at I gerne vil have jeres barn passet hos en privat børnepasser / pasningsordning fremfor en kommunal dagplejer/vuggestue. Jeres barn vil være på lige fod med de andre børn i kommunens institutioner, når tiden kommer, til det skal videre i børnehave. Der kan bevilges tilskud til privat børnepasning under forudsætning af, at der er indgået en aftale med en børnepasser. Det er jer forældre der skal søge om tilskuddet hos pladsanvisningen i Jeres kommune. Tilskuddet er som udgangspunkt bagudbetalt men udbetales hurtigt efter at aftaleskemaet er godkendt af pladsanvisningen og pasningen er begyndt.

Betaling:
Kommunen yder tilskud på højst 75% af udgiften til pasning af børn. Hvad det præcise tilskud udgør, skal i spørge Jeres kommune om, hvis I ikke er bosat i Rødovre Kommune. I forældre skal betale mig tilskuddet fra kommunen, samt Jeres egenbetaling (dagplejetaksten).

I Rødovre kommune udgør taksterne pr. 1/1-18:  
– Tilskud = 6593kr
– Egenbetaling (dagplejetakst) = 3210kr

Begge beløb skal betales 12 gange om året. Der skal betales selvom barnet og børnepasseren holder fri, ferie eller er syg. Jeg er forudbetalt og ønsker betaling fra den dag jeres barn starter i stjernereden.